Chủ Nhật,29/01/2023 07:14   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 0

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành: 39 ủy viên (gồm 25 chính thức, 11 Liên kết và 03 danh dự)

Ban Thường vụ: 08 ủy viên

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch:

Trần Văn Lực

0913161078

Phó chủ tịch Thường trực

Nguyễn Thị Cẩm

0913959970

Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký

Kiều Văn Minh

0913876024

Phó chủ tịch LHH

Lưu Đình Khẩn

0913876041

Phó Chủ tịch LHH

Trương Phúc Thuận

0903302802

Chủ nhiêm UBKT LHH

Lê Văn Bích

0918774567

Chủ tịch hội Luật gia

Ngô Văn Phê

0918000867

Trưởng Ban TTPBKT&HV LHH

Dương Thị Ruộng

0918320193

Thường trực: 03 ủy viên

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch:

Trần Văn Lực

0913161078

Phó chủ tịch Thường trực

Nguyễn Thị Cẩm

0913959970

Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký

Kiều Văn Minh

0913876024

* Cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành:

      Văn phòng:                       

Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên - Trưởng ban: Bà Dương Thị Ruộng

Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện


* Các Hội thành viên: 

Tên hội

Văn phòng

Chủ tịch

1. Hội Kiến trúc sư

Lưu Đình Khẩn 

2. Hội Đông y

Nguyễn Thị Sách

3. Hội Điều dưỡng

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

4. Hội Dược học

Nguyễn Văn Săng

5. Hội kế hoạch hóa gia đình

Trần Thị Liễu

6. Hội Luật Gia

Ngô Văn Phê

7. Hội Làm vườn

Nguyễn Thanh Truyền

8. Hội Nhà thầu xây dựng

Nguyễn Thế Hùng

9. Hiệp hội Doanh nghiệp

Nguyễn Thị Phương Quang

10. Hội Cầu đường

Nguyễn Văn Minh

11. Hội Vận tải

Phan Minh Giàu

12. Hội Tin học

Hồ Quang Kiểm

13. Hội Cựu Giáo chức

Ngô Hải Phong

14. Hội Khuyến học

Phạm Thanh Phong

15 Nhà Báo

Nguyễn Văn Hồng