Thứ Năm,18/07/2024 01:37   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Văn bản Trung ương

Đóng
  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 8
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
171/QĐ-TTg 27/01/2016 Quyết định Quyết định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa hoc công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng tới năm 2030.
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Quyết định Ngày 21/5/2015 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1795/QĐ-TTg về việc phê chuẩn điều lệ LIên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
01/2011/TT-BTC 06/01/2011 Thông tư Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.
42-CT/TW 16/10/2010 Chỉ Thị Chỉ thị của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quàn lý hội
27-NQ/TW 06/08/2008 Nghị quyết Nghị quyết HN lần thứ 7 BCHTW (X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
650/QĐ-TTg 24/04/2006 Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên hiệp hội VN
97/2009/QĐ-TTg   Quyết định Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ