Thứ Bảy,22/06/2024 02:31   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Hoạt động LHH tỉnh Long an

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 LIÊN HIỆP HỘI TỈNH (17/06/2024)
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.


Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh ban hành Quy chế Thi đua – khen thưởng NK 2022-2025 (17/06/2024)

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-LHHVN ngày 20/02/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2025; Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thị đua - Khen thưởng năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày 09/5/2024 về việc thông qua Quy chế Thi đua -Khen thưởng của Liên hiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025.


Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức HN trí thức KHCN; Sơ kết 3 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (11/06/2024)

         Sáng ngày 17/5/2024, tại Hội trường Tỉnh uỷ Long An, Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị trí thức Khoa học công nghệ và Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị.

           Đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban dân vận Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, lãnh đạo và hội viên các Hội thành viên Liên hiệp Hội, có trên 80 đại biểu dự.


Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh xây dựng Kế hoạch Hội nghị trí thức khoa học và công nghệ (10/04/2024)
Ngày 09/4/2024, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) xây dựng Kế hoạch số 06/KH-LHH Hội nghị trí thức khoa học và công nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW 8 (Khóa XIII), Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024 của tỉnh; Kỷ niệm Ngày Khoa học&Công nghệ Việt Nam 18/5/2023.

Liên hiệp hội tỉnh SH chuyên đề Ch.phủ số và kết quả chuyển đổi số tỉnh LA đến 2023, định hướng đến 2030” (04/04/2024)

Ngày 26/3/7/2024, tại Hội trường Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh (số 24 Trương Công xưởng, Phường 1, TP Tân An), Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh họp lệ kỳ Quý I /2024; tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Chính phủ số và kết quả chuyển đổi số tỉnh Long An đến 2023, định hướng đến 2030”. Báo cáo viên Tăng Thị Ngọc Em, Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.


Long An thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực (22/01/2024)