Thứ Sáu,01/03/2024 07:01   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Long An thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực (22/01/2024)

Liên hiệp các Hội KH&KT Long An tổ chức Hội nghị trí thức; Tổng kết hoạt động năm 2023 (25/12/2023)
Sáng ngày 22/12/202,tại Hội trường Tỉnh uỷ, số 188 Trương Định, Phường 1, Tp Tân An,  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trí thức Khoa học và Công nghệ, quán triệt Chương trình số 38-Ctr/Tu ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 23/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. Lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Cường, PT Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Liên hiệp hội tỉnh tổ chức Hội nghị trí thức KH&CN gắn với Tổng kết hoạt động năm 2023 (19/12/2023)
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2023; Ban Thường vụ Liên hiệp hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trí thức triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”, gắn với Tổng kết hoạt động năm 2023. 

Sinh hoạt chuyên đề: Bộ quy tắc ứng xử “tiêu dùng có trách nhiệm” và “tiêu dùng xanh” (10/12/2023)

Ngày 6/12/2023, tại HT trụ sở Liên hiệp hội, BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Long An tổ chức họp BCH 6 tháng cuối năm 2023; sinh hoạt chuyên đề Bộ quy tắc ứng xử “tiêu dùng có trách nhiệm” và “tiêu dùng xanh”.BCV: Ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Chủ tịch Hội Quản lý Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Long An.

Với su thế kinhtế ngày càng phát triển, mức sống khá hơn người dân quan tâm chútrọng đến chất lượng cuộc sống. Người tiêu dùng Việt Nam  sẵn sàng chi trả nhiều hơn để mua cácsản phẩm có nhãn hiệu “xanh” và “sạch” đảm bảo thân thiện với môitrường. Xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng đó, thay vì lạm dụng trongviệc lạm dụng hóa chất, trong đó có hóa chất độc hại trong sảnxuất, chế biến bảo quản thì các nhà sản xuất cũng nhanh chóngchuyển hướng sang sản xuất và ngày càng phát triển các sản phẩmsạch, an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Và từ đó khái niệm “Tiêu dùng có trách nhiệm” và “tiên dùng xanh” ra đời.
Xây dựng chuẩn mực VH trong GĐ, nhà trường, XH trên địa bàn tỉnh Long An (07/09/2023)

Ngày 31/8/2023, tại HT Tỉnh ủy Long An, LH các Hội KH&KT tỉnh, tổ chức HN TT KHCN học tập, quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Sở VH-TT&DL tham luận chủ đề: Xây dựng chuẩn mực văn hóa trong gia đình, nhà trường, xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.LHH Long An tổ chức Hội nghị trí thức khoa học và công nghệ (22/08/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐĐLHH, ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Đảng đoàn Liên hiệp hội về học tập, quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An đến năm 2023 và những năm tiếp theo” đến đối tượng trí thức KH&CN của tỉnh, Ban Thường vụ Liên hiệp hội xây dựng Kế hoạch Hội nghị trí thức khoa học & công nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An đến năm 2023 và những năm tiếp theo”