Thứ Tư,22/05/2024 16:06   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Hội Vận tải

ĐẠI HỘI HỘI VẬN TẢI TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ II (2016-2020) (07/04/2016)
Ngày 26/3/2016 tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, Hội Vận tải tỉnh Long An đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2016- 2020). 

HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CỦA HỘI VẬN TẢI LONG AN. (13/06/2013)

6 tháng qua, hoạt động của Hội Vận tải có chiều hướng tích cực, phát huy tính xã hội cao, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Tuy nhiên cũng còn có những hạn chế như: cán bộ hội hoạt động kiêm nhiệm, ít dành thời gian cho công tác hội, kinh nghiệm công tác hội chưa nhiều; cơ sở vật chất, tài chính hội còn nhiều khó khăn. Cơ chế, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động vận tải còn nhiều bất cập nên ảnh hưởng đến hoạt động của Hội Vận tải.


1