Thứ Sáu,01/03/2024 08:38   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

MỜI THAM GIA CÂU LẠC BỘ SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LONG AN 31/10/2016
Căn cứ kế hoạch hoạt động Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An năm 2015-2020, nhằm nâng cao chất lượng hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 15 (2016-2017) Ban Thường vụ Liên hiệp hội xây dựng kê hoạch tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Sáng tạo kỹ thuật. Ban Thường vụ LHH kính mời các tác giả đã tham gia Hội th sáng tạo kỹ thuật tỉnh qua các năm và những người yêu thích sáng tạo kỹ thuật đăng ký tham gia thành viên Câu lạc bộ.

1/Kế hoạch tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ;
2/ Thư mời tham gia Câu Lạc bộ;
3/ Phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Các tin khác:


123