Thứ Năm,18/07/2024 03:19   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Tư vấn – Phản biện và Giám định xã hội

HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN HIỆP HỘI CÁC TỈNH ĐÔNG SÔNG HẬU LẦN THỨ II 03/07/2014

Sáng 30/6/2014, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV-PB-GĐXH).Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành: Khoa học Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính của tỉnh Vĩnh Long, các ủy viên Đoàn Chủ tịch LHH Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam, LHH các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và các Hội thành viên của LHH Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Ngọc Giao, UV ĐCT  LHHVN, Chủ tịch LHH Tp Hồ Chí Minh
báo cáo kinh nghiệm hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội
của LHH TP HCM

Ông Nguyễn Văn Đúng, Ủy viên đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam trình bày, giới thiệu Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hoạt động TV-PB-GĐXH của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên. LHH thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kinh nghiệm của mình thời gian qua. LHH các tỉnh cùng trao đổi, phân tích, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện QĐ 22/2002/QĐ-TTg (30/01/2002) và những điểm chưa rõ của QĐ 14 /2014. Hiện nay, đa số lãnh đạo địa phương đã thấy rõ sự cần thiết của công tác TV-PB-GĐXH đối với các chương trình, dự án.TV-PB-GĐXH giúp chính quyền triển khai, thực hiện các chương trình, dự án tiết kiệm, hiệu quả và ý nghĩa trên hết là tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Trong thực tế, do mức độ nhận thức và cách làm còn khác nhau của cơ quan quản lý nhà nước giữa các địa phương, nên hoạt TV- PB- GĐXH của LHH chưa được phát huy mạnh mẽ.


Ông TrươngPhúc Thuận, Phó Chủ tịch LHH Long An phát biểu ý kiến
Đến nay, Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn về phần tài chính. Dó đó, các sở Khoa học-Công nghệ gặp khó khăn trong phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cho hoạt động TV-PB-GĐXH của LHH; nên có thể nói đến thời điểm hiện tại, Quyết định 14/2014 này vẫn chưa thể triển khai áp dụng được.

Hội nghị đã thống nhất kiến nghị LHH Việt Nam đề nghị Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành liên quan nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn để Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ sớm đi vào cuộc sống.

 KVM


Các tin khác:


1