Thứ Bảy,22/06/2024 04:12   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Liên hiệp hội tỉnh SH chuyên đề Ch.phủ số và kết quả chuyển đổi số tỉnh LA đến 2023, định hướng đến 2030” 04/04/2024

            Ngày 26/3/7/2024, tại Hội trường Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh (số24 Trương Công xưởng, Phường 1, TP Tân An), Ban Thường vụ Liên hiệp cácHội KH&KT tỉnh họp lệ kỳ Quý I /2024; tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Chính phủ số và kếtquả chuyển đổi số tỉnh Long An đến 2023, định hướng đến 2030”. Báo cáo viên Tăng ThịNgọc Em, Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông, Sở Thôngtin và Truyền thông tỉnh Long An.

       Tham dự sinh hoạt chuyên đề ngoàicác đồng chí trong Ban Thường vụ Liên hiệp Hội còn có hội viên các Hội thànhviên thuộc Liên hiệp hội.

         Trên cơ sởnhận thức sâu sắc chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọngthúc đẩy phát triển, thay đổi phương thức quản lý của hệ thống chính trị, môhình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, những nămqua, tỉnh Long An đã tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạchtheo định hướng của Trung ương; triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số đạtnhiều kết quả tích cực. Kết quảđạt được:

          Hạ tầng số: trong cơquan nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu trong xây dựng Chính quyền điện tử, hướngtới chính quyền số. 100% sở, ngành tỉnh, UBND các cấp triển khai đồng bộ mạngtruyền số liệu chuyên dùng. 100% cán bộ, công chức các cấpđược trang bị máy tính. 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai mạng nộibộ, thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống mạng. Triển khai mua sắm, từng bước thaythế máy tính cũ, cấu hình thấp chưa đáp ứng nhu cầu công việc.

        Dữ liệu số: hoàn thành triển khaigiải pháp kỹ thuật xây dựng Kho CSDL dùng chung của tỉnh; xây dựng hoàn thànhchức năng Cổng dữ liệu mở của tỉnh (https://data.longan.gov.vn); xây dựng cơ bản hoànthành chức năng Cổng Gis (Bản đồ số) của tỉnh (https://gis.longan.gov.vn). Sở Thông tin và Truyền thôngphối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất nội dung dữ liệu và đưa tất cảdữ liệu hiện có (khoảng 130 bộ dữ liệu) vào KhoCSDL dùng chung của tỉnh; bước đầu cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hànhthông minh (IOC) của tỉnh và đưa vào ứng dụng “Long An IOC” phục vụ công tácchỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

         Nền tảng số: duy trì vận hành tốt Nềntảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và tích cực phối hợp các Bộngành, các sở, ngành triển khai các giải pháp kết nối, liên thông dữ liệu. Đếnnay, đã triển khai kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu của 10 hệ thống thôngtin, cơ sở dữ liệu quốc gia được các Bộ ngành chia sẻ để phục vụ công tác quảnlý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân,doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâmĐiều hành thông minh (IOC) của tỉnh, triển khai các dịch vụ đô thị thông minhtrong các lĩnh vực (phản ánh kiến nghị, phản ánh hiện trường,điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, giáodục, y tế, dịch vụhành chính công...); đồng thời, đưa vào vận hành ứng dụng “Long An IOC” phụcvụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trên môi trường số; Nền tảngcông dân số “Long An Số” phục vụ cho người dân, doanh nghiệp (đến nay có trên 18.900 người dùng quan tâm cài đặt áp Long An Số);Tổng đài 1022 (thông qua đầu số 0272 1022, http://1022.longan.gov.vn, hộp thư điệntử 1022@longan.gov.vn, ứng dụng“Long An Số”) để tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

         Nhân lựcsố: 19/19 sở, ngành tỉnh và 15/15UBND cấp huyện có cán bộ phụ trách CNTT đạt trình độ trung cấp trở lên (đa phầnlà kiêm nhiệm). Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đạt chuẩn kỹnăng CNTT cơ bản, biết sử dụng máy tính và các phần mềm liên quan phục vụ côngtác. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị “Nângcao nhận thức về chuyển đổi số” cho lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cáccấp trong toàn tỉnh. Ngành Giáo dụctổ chức tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả các cơ sở giáo dụctrên địa bàn tỉnh; trong năm 2022 đã tập huấn cho trên 10.900 người tham giađào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; hoàn thành triển khai mỗi ấp, khu phố thànhlập 01 “Tổ công nghệ số cộng đồng” để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sửdụng các nền tảng số, dịch vụ số (996 Tổ công nghệsố cộng đồng tại các ấp, khu phố thuộc 188/188 xã, phường, thị trấn với 5.324thành viên). Phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tinvà Truyền thông tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến cho Tổ công nghệ số cộngđồng toàn tỉnh.

           An toàn thông tin mạng: Duy trì vận hành Trungtâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) của tỉnh đảm bảo mô hình 04 lớp theoChỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo an toàn hệthống thông tin cho 09 hệ thống thông tin thuộc Trung tâm dữ liệu tỉnh theo cấpđộ 3 và hệ thống của 3 sở, ngành theo cấp độ 1, 2 {Sở Tài chính - cấp độ I, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục vàĐào tạo - cấp độ 2). Đảm bảo 100% hệ thống thông tin trọng điểmcủa tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cơquan, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng. Cài đặt phầnmềm phòng, chống mã độc tập trung cho hơn 3.000 máy chủ, máy trạm trên toàntỉnh, đảm bảo duy trì kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hìnhlây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn khônggian mạng quốc gia, kịp thời thông tin tình hình lây nhiễm và xử lý, bóc gỡ mãđộc khi phát hiện. 100% trang thông tin điện tửcủa cơ quan nhà nước tỉnh được cấp nhãn tín nhiệm mạng cơ bản của Bộ Thông tinvà Truyền thông. Thành lập lại Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trongcơ quan nhà nước tỉnh Long An, ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thôngtin mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Phương án bảo đảm, ứng phó,khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng đối với Trung tâm dữ liệu tỉnh Ban hànhKế hoạch diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; triểnkhai khảo sát, kiểm tra hiện trạng hạ tầng CNTT và an toàn thông tin mạngtruyền số liệu chuyên dùng; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng tại UBNDcấp huyện, cấp xã năm 2022.

            Chínhquyền số: Đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thôngminh (IOC); đồng thời đưa vào vận hành các ứng dụng khai thác các dịch vụ đôthị thông minh như: ứng dụng “Long An IOC” phục vụ cho công tác chỉ đạo, điềuhành của lãnh đạo; ứng dụng “Long An Số” phục vụ cho người dân, doanh nghiệp;Tổng đài 1022 hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân,doanh nghiệp (https://1O22.longan.gov.vn; 0272  1022).

           Triển khai, duy trì vận hành hiệuquả các ứng dụng dùng chung của tỉnh:

+ Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: Triển khai đồng bộcho 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã (với trên 9.300 tàikhoản được cấp), đảm bảo gửi, nhận liên thông qua Trục liên thôngvăn bản quốc gia. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước cấptỉnh, huyện đạt tỷ lệ 100%.

+ Chữ ký số chuyên dùng: Có 4.686 chứng thư số chuyên dùng của Chính phủđược cấp cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; 100% UBND các cấp, cơ quan chuyênmôn cấp tỉnh, huyện được cấp chứng thư số cho cơ quan và lãnh đạo. Tỷ lệ traođổi văn bản điện tử có ký số cấp tỉnh, huyện đạt 99,86% .

+ Phần mềm một cửa điện tử: Được triển khai đồng bộ choTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện,cấp xã phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trườngmạng. Cung cấp thông tin tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua Cổng dịch vụcông, Zalo, ứng dụng “Long An Số”... Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bốtrên Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 99,6%.

+ Thư điện tử (@longan.gov.vn): Đã cấp 4.517 tài khoản thư điệntử cho các cơ quan, đơn vị, trong đó, 100% sở, ngành tỉnh và UBND các cấp cóhộp thư đơn vị và trên 95% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có hộp thư cánhân phục vụ công việc. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử đã cấp đạt 94%.

Cổng dịch vụ công trựctuyến của tỉnh cung cấp 1.709 DVCTT mức độ 3, 4, đảm bảo 100% các dịch vụ côngđủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; có 574/658 DVCTT mức độ 3, 4phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt 87,23%);có 465.553/830.481 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 56,06%).Kết nối 1.481 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia (190 dịch vụ mức 3 và 1.291 dịch vụ mức 4). Cổng dịch vụcông của tỉnh duy trì kết nối nền tảng thanh toán PayGov với các trung gianthanh toán ViettelPay, VNPTPay, Ngân Lượng, Payoo phục vụ đa dạng nhu cầu thanhtoán cho người dân. Các Trung tâm Hành chính công tiếp tục phối hợp với Bưuđiện tỉnh tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụcông, kết hợp với tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

        Cổngthông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của 18 sở, ngành tỉnh và15 UBND cấp huyện vận hành ổn định trên hạ tầng thuê của Tập đoàn Viettel, chủyếu cung cấp thông tin cơ bản theo quy định phục vụ người dân, doanh nghiệp vàhoạt động chỉ đạo điều hành như: thông tin giới thiệu - liên hệ, tin tức - sựkiện, lịch làm việc lãnh đạo - lịch tiếp công dân, đăng tải văn bản pháp luật,thông báo, kế hoạch và một số thông tin chuyên ngành khác.

         Kinh tế số: Tổng số doanh nghiệpcông nghệ số đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 277 doanh nghiệp; trong đó có51 doanh nghiệp sản xuất phần cứng, điện tử, 8 doanhnghiệp sản xuất phần mềm, 2 doanh nghiệp sản xuất nội dung số, 30 doanh nghiệpcung cấp dịch vụ CNTT và 186 doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm,dịch vụ CNTT. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp công nghệ số khoảng 4.737người. Triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sànthương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trênđịa bàn tỉnh. Đôn đốc các doanh nghiệp quản lý sàn giao dịch điện tử hỗ trợtiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (https://postmart.vn, https://voso.vn); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận độngcác hộ sản xuất nông nghiệp tích cực tham gia giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa,sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Đến nay, có 55.014 tổ chức, cá nhân bánhàng trên 02 sàn này, với 7.977 sản phẩm được đăng ký bán trên sàn. Ngoài ra,có 180 gian hàng với 478 sản phẩm được trưng bày trên Sàn giao dịch thương mạiđiện tử tỉnh (tradelongan.com).

         Xã hộisố: Đưa vào vận hành Nền tảng công dân số “Long An Số”, Tổngđài 1022 (qua đầu số 0272 1022), Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị(https://1022.longan.gov.vn). Cổngthông tin 1022 là địa chỉ truy cập duy nhất trên môi trường số kết nối các kênhtương tác để tiếp nhận và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng “Long An Số” được phát hành trên cáckho ứng dụng phổ biến, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, sử dụngcác nền tảng số (phản ánh, kiến nghị với chính quyền, sử dụng dịch vụ công trựctuyến, tiếp cận thương mại điện tử, sử dụng các dịch vụ y tế, giáodục....)

                                      Báo cáo viên Tăng Thị Ngọc Em báo cáo, trao đổi trong hội nghị


Các tin khác: