Thứ Năm,18/04/2024 13:32   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Liên hiệp các Hội KH&KT Long An tổ chức Hội nghị trí thức; Tổng kết hoạt động năm 2023 25/12/2023

Sáng ngày 22/12/202,tại Hội trường Tỉnh uỷ, số 188 Trương Định, Phường 1, Tp Tân An,  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trí thức Khoa học và Công nghệ, quán triệt Chương trình số 38-Ctr/Tu ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 23/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. Thành phần dự Hội nghị gồm: Ban Chấp hành Liên Hiệp Hội, đại diện lãnh đạo các Sở,ngành có liên quan; lãnh đạo và hội viên các Hội thành viên, đơn vị Liên kết. Đồng chí Hoàng Đình Cán UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội triển khai Chương trình, Nghị Quyết.

          Hội nghị nghe 5 đơn vị tham gia thảo luận gồm: Sở tài nguyên và Mội trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội làm vườn tỉnh,Công Ty Cổ phần nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháng Mười. Các ý kiến xoay quanh việc xây dựng Kế hoạch, cụ thể hóa Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 23/01/2023 của Bộ Chính trị, phù hợp chức năng nhiệm vụ của cơ quan,đơn vị.
Cũng tại Hội nghị trí thức Khoa học và Công nghệ sáng ngày 22/12/2023, Liên hiệp hội tỉnh đã tiến hành Tổng kết quả hoạt động năm 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Trong năm 2023, Liên hiệp hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như: Củng cố tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định; Xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động toàn khóa của Liên hiệp Hội; thực hiện tốt công tác tư vấn,phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức được các Hội thành viên và các đơn vị liên kết tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Liên hiệp Hội năm 2023. Đồng thời, Hội nghị cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt Nam; sự đoàn kết của BCH, chủ động của Thường trực Liên hiệp Hội và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các Hội thành viên, đơn vị Liên kết, bám sát nội dung và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tích cực hơn trong việc xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và nhiệm vụ có liên quan; cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền, của Liên hiệp Hội; sự phốihợp hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp Hội và nhiệm vụ Nhà nước giao.

Hội nghị cũng đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp hội cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp hội năm 2023./.
Bài và ảnh: T.T.B

Các tin khác: