Thứ Bảy,22/06/2024 04:26   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

Tin hoạt động LHH Việt Nam

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. 16/08/2017

Sáng ngày 11/8/2017 tạiTP. Hải Phòng, Liên Hiệp hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá quá trình phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam”


Quang cảnh buổi hội thảo

LHH VN thành lập tháng 3/1983 với 15 hội thành viên. Đến nay đã tổng hợp 142 hội thành viên (79 hội ngành toàn quốc và 63 LHH tỉnh/thành phố).

Trong phần đánh giá quá trình phát triển của LHH VN, TS Phạm Văn Tân- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã nêu: LHH VN đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật; đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ trí thức KH-CN tham gia tích cực các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách ; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội với những chương trình, đề án, dự án lớn. Có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH-CN đến các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hóa công tác giáo dục- đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN vào đời sống, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo; thúc đẩy phong trào toàn dân sáng tạo, …

Qua hơn 30 năm xây dựngvà phát triển, với 6 kì đại hội, LHH VN đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình, qui tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức KH-CN ở trong nước và cả ở nước ngoài tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong phần thảo luận, các đại biểu khẳng định vị thế chính trị của LHH VN là tổ chức chính trị- xã hội. Chính phủ cần xác định rõ ràng cơ chế tổ chức, bộ máy của hệ thống Liên hiệp hội; chế độ chính sách phù hợp với nhiệm vụ đảng, nhà nước giao để thuận lợi trong việc tập hợp đội ngũ trí thức KH-CN. Cần nghiên cứu đổi tên LHH VN. Hầu hết các phát biểu đều thống nhất tên mới là HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ.

Kết luận hội thảo,GS.TSKH Đặng Vũ Minh- CT LHH VN  nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, LHH sẽ còn gặp nhiều khó khăn, có thể có thay đổi về  tổ chức, bộ máy, cơ chế chính sách nhưng  chúng ta phải khắc phục  khó khăn, tập trung triển khai tốt các hoạt động tại địa phương như tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức và tôn vinh tríthức, LHH VN sẽ có tác động đến lãnh đạo địa phương  để giải quyết   cho các LHH gặp khó khăn về cơ chế và tài chính. LHH VN sẽ tham mưu với TW làm rõ Kết luận 102 của Bộ Chính trị về tổ chức Hội. Tiếp tục nghiên cứu đổi tên LHH VN  cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới.

NTC.
Các tin khác: