Thứ Bảy,22/06/2024 04:01   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Tin hoạt động LHH Việt Nam

Hội nghị Giao ban toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam 2017 16/08/2017

Ngày 10/8/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc năm 2017.

6 tháng đầu năm, LHH VN đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016, phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2017;  triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thựchiện các nội dung thông tin, truyền thông về các sự kiện, hoạt động của LHH VN;tích cực triển khai công tác giám sát, kiểm tra hoạt động sử dụng viện trợ của các tổ chức trực thuộc, thúc đẩy triển khai các kế hoạch hợp tác với một số Bộ,ngành, địa phương, cơ quan đã có những ký kết thoả thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam : Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Uỷ ban của Quốc hội.

 Các LHH địa phương chú ý công tác phát triển tổ chức, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia cáchoạt động KHCN; tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội đượcnhiều đề tài, dự án quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế- xã hội; các hoạt động tôn vinh sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ, thiết thực cho xã hội. Một số LHH khuvực đã chủ động phối hợp để trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự, kinh nghiệm tư vấn, phản biện. Nhiều LHH địa phương đã có những chương trình liên kết, phối hợp hoạt động với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp-phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường, các tổ chức KHCN tổ chức các hội thảo,hội nghị, tập huấn .


Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHH VN phát biểu khai mạc

Tuy nhiên còn nhiều khó khăn trong  tập hợp đội ngũ trí thức chuyên ngành chưa nhiều,nhất là trí thức trẻ, trong doanh nghiệp, trí thức ở ngoài tỉnh.
Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học đạt hiệu quả chưa cao; nội dung và phương thức hoạt động chưa phong phú, đa dạng; công tác tham mưu với lãnh  đạo chưa hiệu quả. Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội chưa tương xứng với tiềm năng,..

Nguyên nhân của hạn chế trên là do nhận thức về vị trí, vai trò công tác hội của một số lãnh đạo cơ quan Đảng,  quản lý Nhà nước về công tác hội chưa đầy đủ;chế độ chính sách không rõ ràng, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn. Các cơ quan quản lí chuyên môn trên địa bàn chưa tích cực phối hợp hoạt động với LHH. Mối quan hệ với các hội thành viên trong hệ thống chưa thật gắn bó, nhân sự của LHH một số nơi chưa năng động, chủ động trong hoạt động. Công tác xã hội hóa để có nguồn lực hỗ hoạt động còn hạn chế.

Kết luận hội nghị, ông Đặng Vũ Minh nhấn mạnh LHH địa phương cần triển khai những nhiệm vụ theo văn kiện Đại hội VII của LHHVN đã đề ra.LHHVN tiếp tục tham mưu đảng, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển tổ chức  LHH. Tổ chức triểnkhai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và côngnghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất; quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức. LHH VN sẽ đẩymạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăngcường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp đã ký kết; chủ động tham gia các hoạt động giám sát do Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên của Liên hiệp Hội với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác chiến lược có tiềm lực KH&CN mạnh...

NTC
Các tin khác: