Thứ Bảy,01/04/2023 14:23   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 0
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 0

Tin trong nước

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG. 21/12/2016

Ngày 16 và 17/ 12/ 2016, tại hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên Giáo TW tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII của Đảng cho lãnh đạo, quản lí cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật,lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sĩ từ tỉnh Bình Phước đến tỉnh Cà Mau. Tham dự và chủ trì hội nghị có đ/c Võ Văn Phuông - Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo TW.

  Khai mạc hội nghị, đ/c Võ Văn Phuông giới thiệu khái quát về kết quả của Hội nghị TW 4: hội nghị đã thảo luận thông qua 3 nghị quyết một kết luận và một số nội dung quan trọng. Đợt học tập này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững các quan điểm mới của Đảng để nhận thức sâu sắc nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau khi nghe triển khai các nghị quyết, đại biểu viết thu hoạch, tập trung thể hiện nhận thức cá  nhân về những điểm mới, đề xuất biện pháp triển khai ở cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị của mình.

Hội nghị được Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà- Vụ trưởng Ban Tổ chức TW giới thiệu Nghị quyết: “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.” 

PGS Tiến sĩ Vũ Văn Phúc - Chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TW giới thiệu Nghịquyết: “
Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”  Nghị quyết: “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

PGS Tiến sĩ  Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW giới thiệu kết luận: về “
Tình hình kinh tế -xã hội , ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”

Kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Văn Linh yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức đánh giá, kiểm điểm  sâu sắc công tác xây dựng Đảng.  Đây  là việc làm thường xuyên,  cá nhân, đơn vị cần có chương trình, kế hoạch  hoạt động gắn với từng nội dung cụ thể để thực hiện cho tốt theo yêu cầu của NQ TW4.


NTC
Các tin khác:


123