Thứ Năm,18/07/2024 01:48   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức HN trí thức KHCN; Sơ kết 3 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 11/06/2024
Nội dung chương trình Hội nghị: Đồng chí Hoàng Đình Cán, quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Triển khai chuyên đề 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật,người dân được hưởng thụ thật”. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp Hội báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị; Triển khai Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2024 và Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2024; phát động thi đua năm 2024.
Qua 03 năm qua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; củng cố tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ổn định; xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động toàn khóa của Liên hiệp Hội tỉnh; huy động được sự tham gia của các Hội thành viên, đơn vị liên kết, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, có tác dụng rõ nét trong đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng các tập thể, cá nhân gương mẫu.


Ảnh: Đ/c Hoàng Đình Cán, Chủ tịch Liên hiệp Hội tặng giấy khen cho các tập thể

Để động viên khích lệ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tại hội nghị này Chủ tịch Liên hiệp Hội tuyên dương và tặng giấy khen cho 4 tập thể và 06 cá nhân thuộc các Hội thành viên đã có thành tích tiêu biểu,xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2024./.
                                 Bài và ảnh: T.T.B


 


Các tin khác: